موضوع مستند
در این مستند خواهید دید که چرا تابش سی ام بی به صورت کروی دیده می‌شود؟ همچنین با تعاریف جدیدی از واگرد کیهان، فضا، ماده تاریک و... آشنا خواهید شد
بازگشت