درباره مکتب عرفان کیهانی حلقه

مکتب عرفان کیهانی حلقه یک مکتب عرفانی و انسان شمول است و از طریق معرفت‌پژوهی، ارتقای کیفی شناخت، اصلاح بینش‌ها و اصلاح نرم‌افزارهای وجودی انسان باعث ایجاد تحولات مثبت در زندگی او می‌شود.

مکتب عرفان کیهانی حلقه به بررسی شعور و هوشمندی حاکم بر جهان هستی می‌پردازد. شعور و هوشمندی یکی از عوامل تشکیل دهنده هستی است که نه ماده و نه انرژی است.

در زیر، برخی از بخش‌های این مکتب آورده شده است:

۱- عرفان حلقه (شامل مباحث نظری و عملی)

۲- طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی (فرادرمانی در حوزه جسم و سایمنتولوژی در حوزه ذهن و روان و وجودشناسی انسان)

۳- شعور (در حوزه شناخت کاربرد هوشمندی حاکم بر کیهان)

۴- ساینسفکت (اثبات علمی وجود شعور و میدان‌های شعوری و شبکه شعور کیهانی)

۵- کیهان شناسی شعوری (شناخت کیهان از بعُد شعوری از ابتدا تا انتهای این چرخه از حرکت کیهان)

۶- اینتریونیورسالیسم (بررسی جایگاه انسان در هستی)

۷- مدیریت کل‌نگر (نگاه به سازمان وجودی انسان و سایر موجودات در جهت مدیریت بهتر)

۸- موجودات غیرارگانیک (شناخت نظری و عملی این موجودات و بررسی نقش آن‌ها در زندگی انسان)

تمامی منابع عرفان کیهانی حلقه (به جز آموزش سطح نظام جدید) به صورت رایگان در اختیار کلیه علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. حتی بحث درمان طب‌های مکمل (فرادرمانی و سایمنتولوژی) هم در این مکتب رایگان است. البته کادر درمان طب رایج، در صورت استفاده از طب‌های مکمل یاد شده می‌توانند هزینه دریافت کنند. درمان طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی در حوزه‌های جسم، ذهن و روان انجام می‌شود.

در حال حاضر، در آکادمی طاهری، مبانی تئوری این مکتب به همراه حلقه‌های عملی و کاربردی آن به علاقه‌مندان در دو سطح ارائه شده است.

سطح یک: به نام دوره‌های نظام قدیم چکیده‌ای مقدماتی از بخشی از عرفان حلقه است که از طریق تلویزیون حلقه و مربیان عرفان حلقه (به صورت مجزا) تدریس می‌شود.

سطح دو: با نام دوره‌های نظام جدید، بخش مفصل‌تری از عرفان حلقه در سطح متوسطه است که تحت وب و توسط آکادمی طاهری تدریس می‌شود.