هر هفته حلقه‌های یک جلسه تفویض می‌شود. می‌توانید در ارتباط قرار بگیرید و آن را تجربه کنید.
لازم است دوره نظام قدیم حتما مطابق درسنامه نظام قدیم طی شود.
استفاده از ارتباط عام (ویژه) برای همه افراد مجاز است.

درسنامه نظام قدیم

درسنامه دوره‌های نظام قدیم
(برای دانلود کلیک نمایید)

ترتیب گذراندن ترم‌ها و حلقه‌های هر ترم باید مطابق درسنامه جدید باشد و تغییر در آنها مجاز نیست.

ترتیب گذراندن دوره های جانبی نظام قدیم

ترم یک تا ترم هشت باید به ترتیب گذرانده شود.

ترم تشعشع دفاعی اختیاری است اما حتما باید بعد از گذراندن ترم ۳ باشد.

ترم سایمنتولوژی اختیاری است و حتما باید بعد از ترم هشت گذرانده شود.

نکته مهم: ترم تشعشع دفاعی ۱۰ جلسه است که ۶ جلسه آن درس تئوری دارد و ۴ جلسه بعدی صرفا باید در ارتباط بنشینید.

توضیحات در مورد نحوه گذراندن دوره های نظام قدیم

حتما مطالعه فرمایید.

توضیحات مهم :

ویدیوهای نظام قدیم (یا فایل صوتی آن) باید به ترتیب و مطابق درسنامه مشاهده شود. (لطفا درسنامه و توضیحات آن با دقت مطالعه شود)

در ویدیوی هر جلسه ممکن است یک حلقه یا بیشتر به شاگردان تفویض شود. برای تجربه تفویض این حلقه ها، میتوانید به تعداد حلقه های تفویض شده در ارتباط بنشینید. پس از تفویض حلقه می توانید بارها و بارها از آن استفاده نمایید. مانند آنچه در ویدیوی همان جلسه توضیح داده شده است.

همانطور که گفته شد، مشاهده ویدیوها باید به ترتیب باشد. یعنی از ترم یک جلسه اول شروع و هر هفته یک جلسه مشاهده شود. بنابراین گذراندن هر ترم در نظام قدیم، ۶ هفته طول می کشد. (به جز تشعشع دفاعی)
البته مشاهده ویدیوها میتواند بیشتر از یک جلسه در هر هفته باشد اما توجه داشته باشید که تفویض حلقه معادل یک جلسه در هر هفته و مطابق حلقه های همان جلسه در درسنامه است.

توجه داشته باشید معرفت پژوهانی که برای اولین بار در حال گذراندن دوره نظام قدیم هستند، کافیست فقط نسخه اول هر ترم را مشاهده کنند و نیازی به مشاهده همه نسخه های یک ترم نیست.

دلایل قطع لایه محافظ

حتما مطالعه فرمایید.

اعلام مجدد لایه محافظ نظام قدیم (در صورتی که تخلف‌های ذکر شده در صفحه بالا را انجام داده باشید)

معرفت پژوهانی که قبلا دوره‌های نظام قدیم را گذرانده‌اند، در صورت قطع لایه محافظ، (پس از خواندن دلایل قطع لایه محافظ) یک بار دیگر در ارتباط لایه محافظ ترم یک قرار بگیرید تا مجدد به شما تفویض شود.

برای مطالعه تمام اطلاعیه‌های مربوط به کلاس‌بی‌کلاسی کلیک نمایید.