دیدار شماره ۱: دیدار محمدعلی طاهری با مربیان مجموعه عرفان حلقه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۸۸
دیدار شماره ۲: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری – بهمن ماه ۱۳۸۸
دیدار شماره ۳: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری
دیدار شماره ۴: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری – کرج
دیدار شماره ۵: جلسه پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری
دیدار شماره ۶: جلسه پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری
دیدار شماره ۷: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری – نوروز ۱۳۸۸
دیدار شماره ۸: معارفه و شرح مبانی علمی فرادرمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران – مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۶
دیدار شماره ۹: افتتاحیه درمانگاه مارلیک با حضور محمدعلی طاهری – مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۵
دیدار شماره ۱۰: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری – دیدار نوروزی
دیدار شماره ۱۱: گردهمایی افتتاحیه موسسه خیریه همدان با حضور محمدعلی طاهری – بهمن ۱۳۸۷
دیدار شماره ۱۲: جلسه پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری
دیدار شماره ۱۳: گردهمایی مربیان مجموعه عرفان حلقه با حضور محمدعلی طاهری – ۱۳۸۶/۰۳/۰۶
دیدار شماره ۱۴: گردهمایی با محمدعلی طاهری – سال ۱۳۸۵
دیدار شماره ۱۵: مصاحبه با محمدعلی طاهری در مورد شعور و ضد شعور
دیدار شماره ۱۶: بزرگداشت روز معلم با حضور محمدعلی طاهری – سال ۱۳۸۷
دیدار شماره ۱۷: گردهمایی مربیان مجموعه با حضور محمدعلی طاهری – مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰
دیدار شماره ۱۸: دیدار با محمدعلی طاهری مورخ ۱۷ رمضان ۱۳۸۷
دیدار شماره ۱۹: دیدار با محمدعلی طاهری مورخ ۱۸ رمضان ۱۳۸۷
دیدار شماره ۲۰: دیدار محمدعلی طاهری با شاگردان – نوروز ۱۳۹۲
دیدار شماره ۲۱: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری – مورخ ۸۹/۱۲/۲۰
دیدار شماره ۲۲: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری در اسفند ۱۳۸۹
دیدار شماره ۲۳: معارفه عرفان حلقه – انجمن روان‌شناسی دانشگاه تهران – مورخ ۸۴/۰۸/۲۵
دیدار شماره ۲۴: گردهمایی مربیان با محمدعلی طاهری – ۱۷ دی ماه ۱۳۸۵
دیدار شماره ۲۵: معرفی عرفان حلقه در انجمن روان‌شناسی دانشگاه تهران
دیدار شماره ۲۶: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری – شورای تبریز
دیدار شماره ۲۷: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری – خیریه درمانی
دیدار شماره ۲۸: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری – مراسم افطاری ماه رمضان
دیدار شماره ۲۹: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری در تبریز
دیدار شماره ۳۰: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری در تبریز
دیدار شماره ۳۱: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری در همدان
دیدار شماره ۳۲: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری در مراسم افطاری کرج – مورخ ۱۳۸۸
دیدار شماره ۳۳: جلسه مناظره محمدعلی طاهری با آقای عابدینی
دیدار شماره ۳۴: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری
دیدار شماره ۳۵: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری در تبریز
دیدار شماره ۳۶: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری در تبریز
دیدار شماره ۳۷: دیدار محمدعلی طاهری با دراویش
دیدار شماره ۳۸: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری
دیدار شماره ۳۹: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری
دیدار شماره ۴۰: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری به مناسبت آغاز سال نو
دیدار شماره ۴۱: افتتاحیه خیریه بهشت یاس پنهان با حضور محمدعلی طاهری
دیدار شماره ۴۲: مصاحبه با محمدعلی طاهری به مناسبت بزرگداشت خیام
دیدار شماره ۴۳: معارفه عرفان حلقه در دانشگاه امام خمینی توسط محمدعلی طاهری
دیدار شماره ۴۴: مصاحبه با محمدعلی طاهری – معرفی فرادرمانی (با زیرنویس انگلیسی)
شماره ۴۵: مصاحبه با محمدعلی طاهری – معرفی طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی (با زیرنویس انگلیسی)
دیدار شماره ۴۶: مصاحبه با محمدعلی طاهری – شعور پنهان کلام و برگردان صوت آن
دیدار شماره ۴۷: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری
دیدار شماره ۴۸: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری – مصاحبه تلفنی