کتاب «افسون حلقه» توسط یکی از اعضای موسسه امنیتی بهداشت معنوی به نگارش در آمده و ضمیمه کیفرخواست کذب و موهومی دادگاه تفتیش عقاید سال ۹۰ بوده که در آن با مغالطه و سفسطه، افتراهایی به عرفان حلقه وارد شده است. در آبان سال ۹۱ استاد محمد علی طاهری در بازداشتگاه ۲-الف اوین با اعتراض شدید و اقدام به اعتصاب غذا نسبت به اینکه اجازه داده نشده بود به مطالب این کتاب پاسخ داده شود، پس از مدتها کشمکش این اجازه از طرف دادگاه داده شد. در نتیجه پاسخگویی به این کتاب را به عنوان دفاعیه مکتوب نموده و به دادگاه ارایه نمود. در این کتاب به ادعاهای کذب موسسه امنیتی پاسخ داده شد و از آنجا که نام کتاب معاندین، «افسون حلقه» است، استاد نام «حلقه افسون و افسانه نیست» را برای جوابیه خود انتخاب نمودند که به صورت کتاب ارائه شد.
در کتاب الکترونیکی فوق می‌توانید متن ادعاهای مطرح شده به همراه جوابیه استاد «محمدعلی طاهری» را مطالعه فرمایید.

حلقه افســون و افســانه نیســت، کلام بیهــوده و یــاوه نیست
حلقه، رحمانیت و فیض اوست، کلام حق است و بازیچه نیست

شماها به این نشر اکاذیب، جعلیات و… نقد می‌گویید؟ آن هم در شرایطی که به مدت چندین سال مرا در ایزوله و قرنطینه در بازداشتگاه نگه داشته‌اید و حتی اجازه مطالعه کتاب‌ها، مقالات، مجلات و… را که بر علیه من و عرفان حلقه از طریق آنها اقدام به نشر این کاذیب نموده‌اید نداده و اجازه، امکان و فرصت پاسخگویی به آنها را هم به من نداده‌اید و جوابیه کتاب «افسون حلقه» را توقیف نموده‌اید زیرا به خوبی می‌دانید که با این دروغ و دغل‌ها تا زمانی می‌توانید یکه‌تازی کنید که جلوی دهان مرا گرفته‌اید. البته اطمینان دارم شاگردان مؤسسه اینجانب به خوبی پاسخ شما را داده و خواهند داد و تحت تأثیر این اکاذیب و جعلیات قرار نخواهند گرفت و همه این تلاش‌های مذبوحانه فقط عظمت و کارایی عرفان نوظهور حلقه را به اثبات می‌رساند.

انگیزه گردآوری و چاپ مطالب کتاب «دفاعیات من»، ثبت در تاریخچه مکتب خدامحور- خدامحور عرفان حلقه (بنیان‌گذاری شده توسط استاد محمدعلی طاهری) می‌باشد تا این نسل و آیندگان، نمونه کاملی از ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات فراقانونی که علیه اندیشمند و نخبه قرن حاضر در دادگاه‌های تفتیش عقاید قرون وسطایی این زمان! در حال انجام بوده را دراختیار داشته باشند و با بررسی اندیشه کل‌نگر عرفان حلقه و برخوردهای نابهنجار سیستم قضایی، پی به این مهم برند که برای حفظ این امانت الهی چه راه پر فراز و نشیبی طی شده است …
گزارش مبسوط از روند دادگاه‌های تفتیش عقاید قرون وسطایی قرن حاضر، علی‌الخصوص تقدیم حقوق‌دانان این مرزو بوم می‌شود، تا ایشان ضمن توجه به نقایص موجود در قانون، موارد سوء استفاده از قانون، مصونیت‌های قضایی عده‌ای خاص، موارد نقض قوانین و … اقدامات مقتضی جهت جلوگیری از ادامه ظلم آشکار عده‌ای قلیل بر صاحبان اندیشه (که قدمتی به طول تاریخ دارد) مبذول دارند.

کتاب «بی خدایی در عرفان حلقه» نوشته آقای «حمزه شریفی دوست» از جمله کتابهایی است که کارشناسان امنیتی ثارالله به منظور مستند جلوه دادن اتهامات کذب انتسابی و مطالب واهی کیفرخواست و پر کردن خلأ ناشی از فقدان دلایل و مدارک معتبر جهت دستگیری و بازداشت موقت غیرقانونی من و موجه جلوه دادن اعمال و رفتار کارشناسان امنیتی در قبال اینجانب در افکار عمومی و …
أما وجود این کتاب خود سند و مدرک محکمی دال بر مجرمانه بودن اقدامات این گروه می باشد که با توسل به تقلب، دروغ، افترا، تهمت، تحریف، مغلطه و … به شرح آتی در جهت نشر اکاذیب، ترور شخصیتی، افترا و… که طبق فتاوای هفت تن از مراجع محترم تقلید [ضمیمه ۱۳] فعل حرام می باشد، در حالی که افتراها، اکاذیب و … در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده که بدین وسیله ضمن شکایت از نویسنده این کتاب، از وزارت محترم ارشاد نیز به واسطه صدور مجوز برای این قبیل کتابهای سفارشی و فرمایشی شکایت خود را تقدیم می دارد.

تهیه شده توسط همراهان مجموعه

کتاب «افسون حلقه» توسط محدثه ایزدپناه به نگارش در آمده است و پاسخ به کتاب افسون حلقه که نقدی روشمند بر کتاب عرفان کیهانی (حلقه)، از محمدعلی طاهری، بنیانگذار این عرفان می‌باشد.

کتاب «حلقه اسارت» از جمله کتاب‌هایی است که به منظور مستند جلوه دادن اتهامات کذب انتسابی و مطالب واهی کیفرخواست و پر کردن خلأ ناشی از فقدان دلایل و مدارک معتبر جهت دستگیری و بازداشت موقت غیرقانونی و موجه جلوه دادن اعمال و رفتار کارشناسان امنیتی در قبال استاد محمدعلی طاهری در افکار عمومی و… توسط نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران منتشر شده بود. شاگردان بنیان‌گذار مکتب عرفان کیهانی حلقه در کتابی تحت عنوان «حلقه دلداگی و بندگی خدا»، به منظور ظلم‌ستیزی و حق‌طلبی با ارائه رفرنس‌های دقیق به مغالطه‌های واهی کارشناسان امنیتی ثارالله برای ثبت در تاریخ پاسخ داده‌اند.