دیدار شماره ۴۳: معارفه عرفان حلقه در دانشگاه امام خمینی توسط محمدعلی طاهری
شماره ۴۵: مصاحبه با محمدعلی طاهری – معرفی طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی (با زیرنویس انگلیسی)
دیدار شماره ۴۴: مصاحبه با محمدعلی طاهری – معرفی فرادرمانی (با زیر نویس انگلیسی)
دیدار شماره ۲۵: معرفی عرفان حلقه در انجمن روان‌شناسی دانشگاه تهران
دیدار شماره ۲۳: معارفه عرفان حلقه – انجمن روان‌شناسی دانشگاه تهران – مورخ ۸۴/۰۸/۲۵
دیدار شماره ۲۲: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری در اسفند ۱۳۸۹
دیدار شماره ۸: معارفه و شرح مبانی علمی فرادرمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران – مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۶
معرفی فرادرمانی و تاثیرات آن بر روی بیماری‌ها
معرفی طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی در سمینار علمی