گردهمایی فرانکفورت آلمان ۲۰۲۲
گردهمایی برلین آلمان ۲۰۲۲
گردهمایی لندن ۲۰۲۲ – قسمت دوم
گردهمایی لندن ۲۰۲۲ – قسمت اول
گردهمایی تورنتو ۲۰۲۲ – بخش ۱ – صحبت‌های آذردخت طاهری، علی احساسی، مژده حبیبی، مایکل پارسا
گردهمایی تورنتو ۲۰۲۲ – بخش ۲ – صحبت‌های محمدعلی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه
گردهمایی تورنتو ۲۰۲۲ – بخش ۳ – صحبت‌های محمدعلی طاهری به همراه پرسش و پاسخ
گردهمایی تورنتو ۲۰۲۲ – بخش ۴ – پرسش و پاسخ
گردهمایی تورنتو ۲۰۲۲ – بخش ۵ – پرسش و پاسخ