• ۱۴۰۲-۱۲-۸
  عدم شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران
 • ۱۴۰۲-۱۲-۶
  میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت ۲۰۲۴
 • ۱۴۰۲-۱۲-۶
  میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت ۲۰۲۴
 • ۱۴۰۲-۱۲-۶
  تبریک روز عشق سپندارمذگان روز زن و زمین
 • ۱۴۰۲-۱۲-۱
  روز جهانی عدالت اجتماعی ۲۰۲۴
 • ۱۴۰۲-۱۱-۳۰
  روز جهانی پیشگیری از سرقت ادبی
بیشتر