سرفصل‌های کتاب

۱. مقدمه

۲. مدیریت از منظری دیگر

۳. هدف سازمانی

۴. هوش سازمانی

۵. مسیر و مقصد

۶هوش

۷رفتار سازمانی

۸طبع نرم‌افزاری خاک (تیپ A)

۹.طبع نرم‌افزاری آب (تیپ B)

۱۰طبع نرم‌افزاری باد (تیپ C)

۱۱طبع نرم‌افزاری آتش (تیپ D)

۱۲. آلرژی ذهنی و روانی

۱۳نوآوری

۱۴. علم مدیریت یا هنر مدیریت

۱۵تصمیم سازمانی

۱۶مروری بر مباحث

جستجو در متن کتاب‌ها