فرادرمانی، نوعی درمان مكمل است، كه ماهیتی كاملاً عرفانی دارد و شاخه‌ای از عرفان كیهانی حلقه به‌شمار می‌آید. فرادرمانی از نوعی نگرش به نام «فراکل‌نگری» (اینتریونیورسالیزم) ناشی می‌شود که در آن به انسان به وسعت و عظمت جهان‌هستی نگاه می‌شود نه مشتی پوست و گوشت و استخوان. در این شاخه‌ درمانی، فرادرمانگیر به شبكه شعور كیهانی (یا هوشمندی حاكم بر جهان هستی یا اینترنت کیهانی) متصل و مورد اسکن (کاوش) قرار گرفته و نسبت به رفع اشکالات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری وجود او درمان اساسی صورت می‌گیرد. این مکتب درمانی می‌تواند در درمان همه انواع بیماری‌ها موثر باشد، بنابراین هر نوع اصلاح و رفع هر اختلالی در بدن برای شبکه شعور کیهانی آسان بوده که از دید نرم‌افزاری امکان پذیر است.

در مکتب عرفان کیهانی حلقه، درمان برای بیمار به عنوان یک حرکت عرفانی برای متحول کردن او و رسیدن به کمال و ایجاد تحولات فردی به کار گرفته می‌شود، به عبارتی دیگر فرادرمانی هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است که به کمک آن به خودشناسی نائل شویم.

کلیه علاقه‌مندان به استفاده عملی از فرادرمانی، می‌توانند از فرادرمانگاه طاهری استفاده کنند. لطفا راهنمای فرادرمانگاه را مطالعه فرمایید.