دوره‌های نظام جدید «دوره‌های سطح متوسطه عرفان کیهانی حلقه» است که توسط آکادمی طاهری ارائه می‌شود.

اگر مقیم خارج از کشور هستید می‌توانید با انتخاب دکمه «آکادمی طاهری بین‌الملل» در دوره نظام جدید ثبت‌نام کنید.

اگر مقیم داخل کشور هستید، می‌توانید از طریق «معتمدین» و یا «ادمین شهریه» در آکادمی طاهری نظام جدید ثبت‌نام کنید.

اگر در آکادمی طاهری نظام جدید حساب کاربری دانشجویی ندارید، می‌توانند از طریق صفحات آزاد وب‌سایت‌های آکادمی در جریان برخی از آموزه‌ها و امورات مربوطه قرار بگیرید.

کلیه دانشجویان با مراجعه به وب‌سایت‌های آکادمی و با استفاده از علامت ذره‌بین، می‌توانند موضوع موردنظر خود را در متن کتاب‌ها و محتوای آموزشی آکادمی جستجو نمایند.