دوره‌های نظام جدید «دوره‌های سطح متوسطه عرفان کیهانی حلقه» است که توسط آکادمی طاهری ارائه می‌شود.

اگر مقیم خارج از کشور هستید می‌توانید با انتخاب دکمه «آکادمی طاهری بین‌المللی» در دوره نظام جدید ثبت‌نام کنید.

اگر مقیم داخل کشور هستید، می‌توانید از طریق «معتمدین» و یا «ادمین شهریه» در آکادمی طاهری نظام جدید ثبت‌نام کنید.