تهیه شده توسط همراهان

کتاب «افسون حلقه» توسط محدثه ایزدپناه به نگارش در آمده است و پاسخ به کتاب افسون حلقه که نقدی روشمند بر کتاب عرفان کیهانی (حلقه)، از محمدعلی طاهری، بنیانگذار این عرفان می‌باشد.

کتاب «حلقه اسارت» از جمله کتاب‌هایی است که به منظور مستند جلوه دادن اتهامات کذب انتسابی و مطالب واهی کیفرخواست و پر کردن خلأ ناشی از فقدان دلایل و مدارک معتبر جهت دستگیری و بازداشت موقت غیرقانونی و موجه جلوه دادن اعمال و رفتار کارشناسان امنیتی در قبال استاد محمدعلی طاهری در افکار عمومی و… توسط نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران منتشر شده بود. شاگردان بنیان‌گذار مکتب عرفان کیهانی حلقه در کتابی تحت عنوان «حلقه دلداگی و بندگی خدا»، به منظور ظلم‌ستیزی و حق‌طلبی با ارائه رفرنس‌های دقیق به مغالطه‌های واهی کارشناسان امنیتی ثارالله برای ثبت در تاریخ پاسخ داده‌اند.

جستجو در متن کتاب‌ها