در این بخش رفرنس‌های نظام‌قدیم از طریق پلتفرم‌های مختلف در دسترس است و هدف این است که هر معرفت‌پژوه با توجه به علاقه و امکانات خود بتواند از هر پلتفرمی که با آن راحت‌تر است، مطالب نظام‌قدیم را دنبال کند.

با توجه به اینکه از سال ۱۴۰۱ به بعد، نیازی به تفویض حلقه‌ها توسط مربی نبوده و معرفت‌پژوهان تمامی حلقه‌ها را از ذهن جمعی دریافت می‌کنند بنابراین علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این پلتفرم‌ها دوره نظام‌قدیم را بگذارنند.

توصیه می‌شود:

به آکادمی طاهری مراجعه کرده و تعهدنامه و سوگندنامه و مراحل طی دوره را مطالعه نمایید.

به منظور عدم ایجاد انحراف، نحوه گذراندن دوره‌های نظام‌قدیم (شروع دوره نظام‌قدیم) را مطالعه نمایید.

توجه: اگر از این بخش به آکادمی طاهری وارد شوید، امکان جستجو مطالب و دسترسی به کلیه رفرنس‌ها از جمله کتب و ویدیوها میسر می‌باشد.