به زودی کلیه فایل‌های نظام‌قدیم در اسپاتیفای نیز در اختیار معرفت‌پژوهان و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.