برنامه پخش دروس نظام قدیم از تلویزیون (کلیک کنید)

شبکه تلویزیونی عرفان حلقه تمامی دوره‌های عرفان حلقه، دیدارها، سخنرانی‌ها و فرضیه‌های متعدد علمی حال حاضر محمدعلی طاهری را بصورت ۲۴ ساعته پخش می‌کند.

فرکانس ماهواره‌ای : Eutelsat 7B/A 11262 H 27500 3/4