برخی از عناوین مطرح شده در دیدار
مفهوم شاهد و تسلیم، شرط استفاده از حلقه‌های رحمانیت (حبل الله)، مقام صلح، مدیریت من‌ها، مفهوم شب قدر
دانلود
بازگشت