برخی از عناوین مطرح شده در دیدار
طب مکمل، اثر فرادرمانی بر روی بیماری‌ها و گزارشات، بینش غلط عامل بیماری‌ها، بررسی آگاهی‌ها، جبر و اختیار
دانلود
بازگشت