برخی از عناوین مطرح شده در دیدار
مفهوم شجره، بعد زمان، آدم، ناظر، اختیار انسان، جهان دوقطبی، حلقه انالله و انا الیه راجعون
دانلود
بازگشت