• معرفی طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی در سمینار علمی
  • معرفی فرادرمانی و تاثیرات آن بر روی بیماری‌ها
  • دیدار شماره ۸: معارفه و شرح مبانی علمی فرادرمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران – مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۶
  • دیدار شماره ۲۲: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری در اسفند ۱۳۸۹
  • دیدار شماره ۲۳: معارفه عرفان حلقه – انجمن روان‌شناسی دانشگاه تهران – مورخ ۸۴/۰۸/۲۵
  • دیدار شماره ۲۵: معرفی عرفان حلقه در انجمن روان‌شناسی دانشگاه تهران
  • دیدار شماره ۴۴: مصاحبه با محمدعلی طاهری – معرفی فرادرمانی (با زیر نویس انگلیسی)
  • شماره ۴۵: مصاحبه با محمدعلی طاهری – معرفی طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی (با زیرنویس انگلیسی)
  • دیدار شماره ۴۳: معارفه عرفان حلقه در دانشگاه امام خمینی توسط محمدعلی طاهری
  • دیدار شماره ۴۸: پرسش و پاسخ با محمدعلی طاهری – مصاحبه تلفنی